TABEL 3
Unitatea sanitară Spitalul Municipal "CARITAS" Rosiorii de Vede
APARATURA DIN DOTARE - LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
  Categorie/
Tip aparat
Denumire aparat/
dispozitiv
Act detinere Nr. autorizatie utilizare MSP/OTDM  Service/
Întretinere periodică
Verificare
metrologica
Nr. Crt Numar și serie Data fabricatiei Tip act Nr. act Termen de valabilit. act
  Hematologie - analizor până la 18 parametri inclusiv                   
  Hematologie - analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu până la 59 teste/oră                  
1 Hematologie - analizor cu mai mult de 18 parametri(cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu cel puțin 60 teste/oră SYSMEX XS 1000i 67486 2011 comodat 2115/2011 27/06/2016 CE 1  
2 Hematologie - analizor cu mai mult de 18 parametri(cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu cel puțin 60 teste/oră HmXAL RAV 41217 2013 comodat 1108/13.03.14 13/03/2019 2322/2007 2  
3 Hemostază - analizor coagulare cu cel puțin un canal de citire COATRON M1 M1-6592 2007 vanzare-cumparare 3107/2007 nelimitat 7842/2004 3  
  Imunohematologie                  
4 Analizor ionograma EASY STAT 0107031005 2013 comodat 528/10.02.14 10/02/2016 CE 4  
5 Biochimie - analizor cu până la 80 de probe/oră PICCOLO 11007007 2012 vanzare-cumparare 3614/2012 nelimitat CE 5  
6 Biochimie - analizor cu până la 80 de probe/oră ( sistem de electroforeza) EP LINE 1.1 EPSA 200 RS 2007 vanzare-cumparare K009/2011 nelimitat CE 6  
7 Biochimia urinii - analizor cu până la 80 de probe/oră ( sistem de electroforeza) URIPATH 100 PLUS J0107070035 2007 vanzare-cumparare 4212/2007 nelimitat CE 7  
8 Biochimie - analizor cu peste 80 de probe/oră  MIURA A 1036 2010 sponsori-zare 1354/2014 nelimitat 10398/2006 8  
9 analizor automat de biochimie ILAB ARIES SN 1404246 2014 comodat 1094/13.03.14 13/03/2019 2322/2007 9  
  Imunologie - sistem semiautomatizat Elisa                  
  Imunologie - sistem automatizat Elisa cu o capacitate de până la 50 probe/oră                  
  Imunologie - sistem automatizat Elisa cu o capacitate mai mare de 50 probe/oră                  
  Sisteme speciale (chemiluminiscență, electrochemiluminiscență) cu o capacitate de până la 50 probe/oră                   
  Sisteme speciale (chemiluminiscență, electrochemiluminiscență) cu o capacitate mai mare de 50 probe/oră                   
Răspundem de corectitudinea și exactitatea datelor
Reprezentant legal MANAGER
Nume și prenume, semnătură, ștampilă JR. LUCIAN ALEXE
Data întocmirii 11/03/2015  
TABEL 3.3 - SE DETALIAZĂ PENTRU APARATURA CARE NECESITĂ VERIFICARE TEHNICĂ PERIODICĂ
Nr.
Crt
Denumire aparat/
dispozitiv
Număr și Serie Nume furnizor  Nr autorizație MSP Număr contract Termen de
valabilitate
1 SYSMEX XS 1000i 67486 Top Dyagnostics 2115/2011 in garantie 27/06/2016
2 HmXAL RAV 41217 Medist 2322/2007 in garantie 13/03/2019
3 COATRON M1 M1-6592 CJAM 2349/2008 159/2015 30/04/2015
4 EASY STAT 0107031005 NEOTECH 3614/2012 in garantie 10/02/2016
5 PICCOLO 11007007 Sanprod Med   650/2015 31/12/2015
6 EP LINE 1.1 EPSA 200 RS Roco Sistem 216/2006   31/12/2015
7 URIPATH 100 PLUS J0107070035 Tody Company     31/12/2015
8 MIURA A 1036 Neotech 2275/2007 1356/2014 31/05/2015
9 ILAB ARIES SN 1404246 Medist 2322/2007 in garantie 13/03/2019
Răspundem de corectitudinea și exactitatea datelor
Reprezentant legal MANAGER
Nume și prenume, semnătură, ștampilă JR. LUCIAN ALEXE
Data întocmirii 11/03/2015