La externare :

            Pacientului i se inmaneaza biletul de externare, scrisoare medicala, reteta si graficul cu medicatia la domiciliu

            Este informat cu privire la asociatii care acorda asistenta medicala la domiciliu dupa caz

            Pacientul are dreptul de a complete un chestionar de satisfactie privind modul in care a fost tratat in unitatea noastra

            De la magazia de efecte i se restitue imbracamintea si alte efecte conform bonului de magazine pe care il are de la internare

           

Momentul si ziua externarii se comunica cu o zi inainte de catre medicul curant.