NR. CRT.

NUME MEDIC

ADRESA

TELEFON

URBAN/ RURAL

1

ANDREI MIRELA

PURANI (VIDELE)

0768560008

R

2

ANGELESCU VIORICA

ALEXANDRIA, STR. LIBERTATII, NR. 122-124

0745168933

U

4

ANGHEL ELENA

SPATAREI

0247328698

R

5

ATHENEU MIRCEA CRISTIAN

TR. MAGURELE, STR. OLTULUI NR 156

0764208408

u

Conform art. 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii au următoarele obligaţii:

Drepturile asiguraților

  • dreptul la un pachet de servicii de bază în condiţiile Legii 95/2006 și a Contractului Cadru.
  • să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
  • să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

Pagina 1 din 2

©2022 Spitalul Municipal Caritas - Rosiorii de Vede. Toate drepturile rezervate.

PROGRAMARI ON-LINE (Modul in stadiu de testare)


Feedback

CHESTIONAR SATISFACTIE PACIENTI

Site in curs de actualizare